Էմինեան ազգագրական ժողովածու / Հավաքեց՝ Ս. Հայկունի. - Մոսկվա : Վաղարշապատ : ՌՅԾԳ , 1901.

Հ. Դ (1902, 462 էջ) : Փշրաք Շիրակի ամբարներից Ժողովրդական վէպ եւ հէքէաթ Թուրքերէնէ փոխառեալ բառեր հայերէնի մէջ / Ժողովրդական հեքիաթ Հայ-քրդական վեպ Ժողովրդական երգ, առած, ասած, հանելուկ, երդում, օրհնանք, անէծք եւ այլն / Ընդհանուր ազգագրական յօդւածներ, Կոյլտուրի պատմութիւն Յ. Լիպպերտի Հայ բարբառագիտութիւն.- Ուրուագիծ եւ դասաւորութիւն հայ բարբառների (բարբառագիտական քարտէսով) / Հայերէն գաւառական բառարան / Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի, Հավաքեց՝ Ս. Հայկունի Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի, Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի, Հ. Ա (1901, 338 էջ) : Հ. Բ (1901, 448 էջ) : Հ. Գ (1902, 381 էջ) : Հ. Ե (1904, 303 էջ) : Հ. Զ (1906, 416 էջ) : Հ. Է (1908, 352 էջ) : Հ. Ը (1911, 305 էջ) : Հ. Թ (1913, 1141 էջ)


Բանահյուսություն

Powered by Koha