Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի, 1925-2005

Հայոց լեզու : Ուսումնական ձեռնարկ / Ս.Գ. Աբրահամյան, Վ.Դ. Առաքելյան, Վ. Ա. Քոսյան; Գիտ. խմբ.՝ Ն. Ա. Պառնասյան. - Երևան : Լույս, 1975. - Մաս.

Շարահյուսություն Մաս 2 (1975, 478 էջ) :


Լեզվաբանություն
Հայոց լեզու--Ուսումնական ձեռնարկ

Powered by Koha