Եսայան, Աշոտ

Կրթական իրավունք : Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար / Աշոտ Եսայան . - 1-ին հրատ. - Երևան : Տիգրան Մեծ, 2011. - 724 էջ.

978-99941-0-449-9


Իրավունք--Ուսումնական ձեռնարկ
Իրավագիտություն--Կրթական իրավունք
Կրթաիրավական մշակույթ--Հայաստանի Հանրապետություն

Powered by Koha