Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները և առաջնահերթությունները : Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու / Խմբ. խորհ.՝ Ա. Մարկոսյան (գլխ. խմբ.), Ս. Օհանյան, Ա. Սարգսյան և ուրիշ. ; Եվրասիա միջազգային համալս., Հայաստանի գործատուների հանրապետ. միություն. - Երևան : Եվրասիա միջազգային համալսարան, 2012-. - 2 գ.

2-րդ գիտական տեղեկատուն ներկայացնում է Եվրասիա միջազգային համալսարանում 2013 թ. հունիսի 22-ին տեղի ունեցած ամենամյա գիտագործնական համաժողովի նյութերը՝ նվիրված ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներին և առաջնահերթություններին

Գ. 1 (2012, 224 էջ) Գ. 2 (2013, 336 էջ)

[Գիտական տեղեկատուն ներկայացնում է Եվրասիա միջազգային համալսարանում 2012 թ. փետրվարի 15-ին տեղի ունեցած ամենամյա գիտագործնական համաժողովի նյութերը՝ նվիրված ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներին և առաջնահերթություններին]:

978-99941-974-7-7


Տնտեսագիտություն--Սոցիալ-տնտեսական զարգացում--Հայաստանի Հանրապետություն

տնտեսական ռազմավարություն արտահանման և ներմուծման հաշվեկշիռ կադրերի պատրաստում

Powered by Koha