Խաչիկյան, Յակով Իվանի, 1921-

Գեղագիտության հարցերը Լևոն Շանթի աշխատություններում / Вопросы эстетики в трудах Левона Шанта Յա.Ի. Խաչիկյան ; Խմբ.՝ Լ.Գ. Մուրադյան ; ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփ., սոցիոլոգ. և իրավ. ին-տ. - Երևան : Ոսկան Երևանցի, 2005. - 120 էջ.

99930-0-095-7


Շանթ, Լևոն, 1869-1951


Գեղագիտություն

Powered by Koha