Դատախազությունն ընդդեմ կոռուպցիայի : Ձեռնարկ / Կազմ.՝ Շ. Տոնոյան; Գիտ. խմբ.՝ Ա. Աշրաֆյան. - Երևան : Ասողիկ, 2009. - 131 էջ ; 23 սմ.

9789292358310


Կոռուպցիա
Դատական անձնակազմ

Powered by Koha