Մարդու իրավունքներ : ՄԱԿ-ի միջազգային փաստաթղթերի ընտրանի և ձեռնարկ մարդու իրավունքների վերաբերյալ / Human rights Compilation of UN selected international instruments and handbook on human rights Կազմ., հրատ. Ա. Հալաջյան; Մակ-ի հայաստան. գրասենյակ. - Երևան : Ասողիկ, 2013. - 576 էջ : աղյս.

Հավելված՝ էջ 563-571 Մատենագիտ.՝ էջ 572-574 հայ. և անգլ.


Միջազգային կազմակերպություն
ՄԱԿ
Մարդու իրավունքներ

Powered by Koha