Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրացիների համար կացարանով ապահովման հատուկ կենտրոնների վերաբերյալ կարիքների գնահատում / Միջազգային միգրացիայի կազմակերպություն. Հայաստանում ՄՄԿ առաճելություն. - Երևան : Տիգրան Մեծ, 2013. - 178 էջ.

9789994106103


Միգրացիոն գործընթացներ--Վիճակագրություն--Հայաստանի Հանրապետություն

Powered by Koha