Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը և հետագա բարելավման խնդիրները ։ (գիտագործնական մեկնաբանություններ) / Կազմ՝ Գ․Ս․ Ղազինյան և ուրիշ.; Խմբ.՝ Վ․ Հովհաննիսյան ; Միջազգային իրավունքի հայկական ասոցիացիա ; Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ․ - Երևան ։ Տիգրան Մեծ, 2018․ - 304 էջ ; 20 սմ․

9789994108251


Մարդու և քաղաքացու իրավունքներ

342.7+341.231.14 (NLA)

Powered by Koha