Your search returned 406 results. Subscribe to this search

|
21. Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 1950 թ. նոյեմբերի 4-ի կոնվենցիայի և դրան կից արձանագրությունների մեկնաբանություն : Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը

by Հովհաննիսյան, Վ.Հ; Ղուկասյան, Զ.Գ; Հակոբյան, Լ.Օ; Հակոբյան, Լ.Ս.

Material type: book Book Publisher: Երևան : Տիգրան Մեծ, 2005Availability: Items available for loan: Brusov University Library [327 N 93] (4).

22. Jean Pire : Maître tailleur verrier du pays de Liège

by Philippe, Joseph.

Material type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Liège : Editions du Céfal, 1999Availability: Items available for loan: Brusov University Library [74 P 56] (1).

23. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան : Վճիռների ժողովածու

by Գյուլումյան, Ալվինա; Հակոբյան, Լիանա; Պողոսյան, Լուսինե. -- Դատավորների Միություն ՀՀ

Edition: 2-րդ հրատ.Material type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Նոյյան տապան, 2004Other title: European court of human rights : Collection of judgments.Availability: Items available for loan: Brusov University Library [34 M 34] (2).

24. Le roman policier : Introduction à la théorie et à l'histoire d'un genre littéraire

by Lits, Marc.

Material type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Liège : Editions du CEFAL, 1993Availability: Items available for loan: Brusov University Library [809 L 81] (1).

25. Le cinéma de Sacha Guitry : Vérités, représentations, simulacres

by Keit, Alain.

Material type: book Book; Nature of contents: biography; Literary form: not fiction Publisher: Liège : Editions du Céfal, 1999Availability: Items available for loan: Brusov University Library [791.4 K 30] (1).

26. J'ai oublié de naître

by Henrard, Jacques.

Material type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Liège : Editions du Céfal, 1998Availability: Items available for loan: Brusov University Library [84-2 H 54] (1).

27. Le beau ténébreux dans la littérature : De Lancelot a Julien Gracq

by Agel, Henri.

Material type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Liège : Editions du CEFAL, 1999Availability: Items available for loan: Brusov University Library [8.09 A 25] (1).

28. Գենդերը և տնտեսագիտությունը : Ուսումնական ձեռնարկ

by Հովհաննիսյան, Գյուլնարա; Հասրաթյան, Ջեմմա Իսրայելի; Հակոբյան, Լիանա. -- Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա; Երևանի գենդերային հետազոտությունների կենտրոն

Material type: book Book; Format: print Publisher: Երևան : Ասողիկ, 2004Other title: Gender and economy.Availability: Items available for loan: Brusov University Library [396:33 H 85] (1).

29. Ներառական կրթությունը Հայաստանում : (Հոդվածների ժողովածու)

by Սայադյան, Լիանա; Մանվելյան, Սուրեն.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Երևան : Ա. հ., 2003Availability: Items available for loan: Brusov University Library [370 N 61] (6).

30. Լրագրողի տեղեկություն ստանալու իրավունքը Հայաստանում : Աշխատանքային քննարկման նյութեր 28-30 մարտի, 2003 թ., Ծաղկաձոր

by -- Քաղաքացիական հասարակության զարգացման միություն; Հետաքննող լրագրողների ընկերակցություն

Material type: book Book; Format: print Publisher: Երևան : տպ. Տուփ, 2003Availability: Items available for loan: Brusov University Library [070:34 Լ 87] (1).

31. Cultural awareness and language awareness based on dialogic interactions with texts in foreign language learning

by Fenner, Anne-Brit. -- European Centre for Modern Languages(ECML) -- Council of Europe.

Material type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Strasbourg : Council of Europe Pub, 2001Availability: Items available for loan: Brusov University Library [407 C 94] (1).

32. Helping learners learn : Exploring strategy instruction in language classrooms across Europe

by Harris Vee; Gaspar,Alberto. -- European Centre for Modern Languages(ECML); Council of Europe

Material type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Strasbourg : Council of Europe Pub, 2001Availability: Items available for loan: Brusov University Library [407 H 24] (1).

33. An early start : Young learners and modern languages in Europe and beyond

by Nikolov, Marianne; Curtain, Helena. -- European Centre for Modern Languages(ECML) -- Council of Europe.

Material type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Graz : Council of Europe Pub., 2000Availability: Items available for loan: Brusov University Library [407 E 11] (1).

34. Approaches to materials design in european textbooks : Implementing principles of authority, Learner autonomy, cultural awareness

by Fenner, Anne-Brit; Newby, David. -- Council of Europe European Centre for Modern Languages(ECML) -- European Centre for Modern Languages(ECML).

Material type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Graz : European Centre for modern languages, 2000Availability: Items available for loan: Brusov University Library [407 F 38] (1).

35. Identité sociale et dimension européenne : La compétence interculturelle par l'apprentissage des langues vivantes

by Byram, Michael; Planet, Manuel Tost. -- Centre européen pour les langues vivantes (CELV); Conseil de l'Europe

Material type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Strasbourg : Editions du Conseil de l'Europe, 2000Availability: Items available for loan: Brusov University Library [407 I 34] (3).

36. Social identity and the european dimension : Intercultural competence through foreign language learning

by Byram, Michael; Planet, Manuel Tost. -- European Centre for Modern Languages(ECML); Modern Languages Division

Material type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2000Availability: Items available for loan: Brusov University Library [407 S 70] (1).

37. Programme d'activités à moyen terme, 2000-2003

by -- Conseil de L'Europe Centre Européen pour les langues vivantes; Centre Européen pour les langues vivantes

Material type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Graz : [s.n.], 2002Availability: Items available for loan: Brusov University Library [407 P 93] (5).

38. Medium-term programme of activities, 2000-2003

by -- Council of Europe European Centre for Modern Languages(ECML); European Centre for Modern Languages(ECML)

Material type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Graz : [s.n.], 2002Other title: Programme, 2000-2003.Availability: Items available for loan: Brusov University Library [407 M 46] (3).

39. The European Community : The contradictions of integration

by Williams, Allan M.

Material type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Oxford, UK ; Cambridge, Mass., USA : Blackwell, 1991Availability: Items available for loan: Brusov University Library [33 W 68] (1).

40. Հայ հասարակության ժողովրդավարացումը : Իրողություններ և միտումներ

by Հասրաթյան, Ջեմմա Իսրայելի. -- Համալսարանական կրթության կանանց ասոցիացիա; Ժողովրդավարության և խաղաղության կենտրոն

Material type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ասողիկ, 2004Other title: Democratization of the Armenian Society.Availability: Items available for loan: Brusov University Library [396 H 24] (1).

Powered by Koha