Your search returned 18 results.

1.
Ակնարկներ հայոց գրական լեզվի պատմության : (V դար) / Վ. Առաքելյան.

by Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001.

Material type: Text Text Publisher: Երևան : ԳԱԱ հրատ., 1981Other title: Очерки по истории армянского литературного языка.Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 491.99.09 Ա 70 (2).

2.
Գրիգոր Նարեկացու լեզուն և ոճը / Վարագ Առաքելյան ; ՀՍՍՀ ԳԱ Աճառյանի անվ. գրակ. ին-տ.

by Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001 | Աճառյանի անվան գրականության ինստիտուտ ՀՍՍՀ ԳԱ.

Material type: Text Text Publisher: Երևան : ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975Other title: Язык и стиль Григора Нарекаци.Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 891.99.092 Ա 70 (1).

3.
Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները : [Գեղարվեստական և հրապարակախոսական գրականության մեջ] / Վ.Ա. Քոսյան; Խմբ.՝ Վ.Դ. Առաքելյան; ՀՍՍՀ ԳԱ Հր. Աճառյանի անվ. լեզվի ին-տ.

by Քոսյան, Վաղարշակ Արզումանի, 1927-1992 | Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001 [խմբ.] | Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ ՀՍՍՀ ԳԱ.

Material type: Text Text Publisher: Երևան : ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975Other title: Словосочетания в современном армянском языке.Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 491.99.09 Ք 84 (14). Checked out (1).

4.
Ժամանակակից հայոց լեզու : [1 հտ.] / Վ.Դ. Առաքելյան և ուրիշ. ; ՀՍՍՀ ԳԱ, Հր. Աճառյանի անվ. լեզվի ին-տ.

by Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001 | Խաչատրյան, Ամալյա Հարությունի | Էլոյան, Սեդա Արմենակի | Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ ՀՍՍՀ ԳԱ.

Material type: Text Text Publisher: Երևան : ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1979Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 491.99 Ա 70 (5).

5.
Հայերենի շարահյուսություն / Վ. Առաքելյան; Պատ. խմբ.՝ Ա. Մուրվալյան.

by Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001 | Մուրվալյան, Ա [խմբ.].

Material type: Text Text Publisher: Երևան : ԳԱ հրատ., 1958Other title: Синтаксис армянского языка.Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 491.99-5 Ա 70 (5).

6.
Հայերենի պարբերույթը / Վ. Առաքելյան ; ՀՍՍՀ ԳԱ, Հր. Աճառյանի անվ. լեզվի ին-տ.

by Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001 | ՀՍՍՀ ԳԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Material type: Text Text Publisher: Երևան : ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն , 1968Other title: Период в армянском языке.Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 491.99 Ա 70 (6).

7.
Հայոց լեզվի պատմության հարցեր / Պատ. խմբ. և առաջաբ. հեղ.՝ Լ. Հովսեփյան, Վ. Առաքելյան; Գրախոս.՝ Պ. Կ. Վարդապետյան, Ե. Կ. Մելքոնյան; ՀՍՍՀ ԳԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

by Հովսեփյան, Լ [խմբ., առաջաբ.] | Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001 [խմբ.] | Վարդապետյան, Պ.Կ [գրախոս.] | Մելքոնյան, Ե.Կ [գրախոս.] | Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ ՀՍՍՀ ԳԱ.

Material type: Text Text Publisher: Երևան : ԳԱԱ հրատարակչություն , 1981Other title: Вопросы истории армянского языка.Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 491.99.09 Հ 24 (5).

8.
Հայոց լեզու : [Դասագիրք] : Մաս / Գ. Ջահուկյան և ուրիշ.

by Ջահուկյան, Գևորգ Բեգլարի, 1920-2005 [aut] | Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001 [aut] | Քոսյան, Վաղարշակ Արզումանի, 1927-1992 [aut] | Աղայան, Էդուարդ Բագրատի, 1913-1991 [aut].

Material type: Text Text Publisher: Երևան : Լույս, 1980Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 491.99-5 H 28 (11).

9.
Հայոց լեզու : Ուսումնական ձեռնարկ / Ս.Գ. Աբրահամյան, Վ.Դ. Առաքելյան, Վ. Ա. Քոսյան; Գիտ. խմբ.՝ Ն. Ա. Պառնասյան.

by Աբրահամյան, Սերգեյ Գյանջումի, 1925-2005 | Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001 | Քոսյան, Վաղարշակ Արզումանի, 1927-1992 | Պառնասյան, Նվարդ Ավետիսի, 1930-1990 [խմբ.].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Երևան : Լույս, 1975Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 491.99-5 A 16 (108). Checked out (7).

10.
Հայոց պատմություն / Կիրակոս Գանձակեցի; Խմբ.՝ Լ.Ա. Խանլարյան, Ս.Գ. Սահակյան; Աշխարհաբ. թարգմ., առաջաբ. և ծանոթագր.՝ Վ.Դ. Առաքելյան.

by Կիրակոս Գանձակեցի | Խանլարյան, Լ.Ա [խմբ.] | Սահակյան, Ս.Գ [խմբ.] | Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001 [թարգմ., առաջաբ., ծանոթագր.].

Material type: Text Text Publisher: Երևան : Սովետական գրող, 1982Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 9(c43) Կ 53 (9).

11.
Հինգերորդ դարի հայ թարգմանական գրականության լեզուն և ոճը / Վ. Առաքելյան.

by Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001.

Material type: Text Text Publisher: Երևան : ԳԱԱ հրատարակչություն , 1984Other title: Язык и стиль армянской переводной литературы пятого века.Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 491.99.09 Ա 70 (3).

12.
Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի / Մովսէս Կաղանկատուացի ; Ներած.՝ Վ. Առաքելյանի.

by Մովսէս Կաղանկատուացի | Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001 [aui] | Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Երևան : ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1983Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 9(с43) Մ 91 (1).

13.
Պատմություն Աղվանից աշխարհի / Մովսես Կաղանկատվացի; Թարգմ., առաջաբ. և ծանոթագր. ՝ Վ.Դ. Առաքելյան; Խմբ.՝ Ա.Ա. Աբրահամյան, Ս.Հ. Ումառյան.

by Մովսես Կաղանկատվացի | Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001 [թարգմ., առաջաբ., ծանոթագր.] | Աբրահամյան, Աշոտ Գարեգինի, 1903-1983 [խմբ.] | Ումառյան, Սերգեյ Հովհաննեսի, 1920-1995 [խմբ.].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Երևան : Հայաստան, 1969Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 9(с43) Մ 91 (2).

14.
Պատմություն հայոց / Մովսես Խորենացի; Թարգմ., ծանոթագր. և առաջաբ.՝ Ստ.Ս. Մալխասյան; Խմբ.՝Վ.Դ. Առաքելյան, Ա.Ա. Աբրահամյան.

by Մովսես Խորենացի, V դ | Մալխասյանց, Ստեփանոս Սարգսի, 1857-1947 [թարգմ., ծանոթագր., առաջաբ.] | Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001 [խմբ.] | Աբրահամյան, Ա.Ա [խմբ.].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Երևան : Հայաստան, 1968Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 9(с43) Մ 91 (8).

15.
Պատմություն հայոց / Ագաթանգեղոս ; Խմբ. կազմ.՝ Ա.Ա. Աբրահամյան և ուրիշ.; Խմբ.՝ Վ.Դ. Առաքելյան; Առաջաբ. և ծանոթագր.՝ Ա. Տեր-Ղևոնդյան.

by Ագաթանգեղոս, IV | Աբրահամյան, Աշոտ Արսենի, 1918-1985 [խմբ.] | Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001 [խմբ.] | Տեր-Ղևոնդյան, Արամ Նահապետի, 1928-1988 [առաջաբ., ծանոթագր.].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Երևան : Սովետական գրող, 1977Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 9(c43) Ա 17 (2).

16.
Վիմական արձանագրությունների հնչյունաբանություն = Фонетика армянских лапидарных надписей : (X-XIV вв.) / Ա. Ավագյան ; Պատ. խմբ.՝ Վ. Առաքելյան ; ՀՍՍՀ ԳԱ, Հնագիտության և ազգագրության ին-տ.

by Ավագյան, Սուրեն Արտեմի | Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001 [edt] | Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ ՀՍՍՀ ԳԱ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Երևան : ՀՍՍՀ ԳԱԱ հրատ., 1973Other title: Фонетика армянских лапидарных надписей (X-XIV вв.).Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 491.99-5 Ա 77 (2).

17.
Պատմություն : [1602-62 թթ. քաղաքական դրություն] / Առաքել Դավրիժեցի; Խմբ. կոլ.՝ Գ.Ղ. Աբգարյան և ուրիշ.; Թարգմ. առաջաբ. և ծանոթագր. Վ. Առաքելյան.

by Առաքել Դավրիժեցի, ?-1670 | Աբգարյան, Գևորգ Վահագնի, 1920-1998 [խմբ.] | Արևշատյան, Սեն Սուրենի, 1928-2014 [խմբ.] | Դևրիկյան, Գևորգ Խաչատուրի, 1937-1996 [խմբ.] | Նալբանդյան, Վաչե Սմբատի, 1919-1998 [խմբ.] | Տեր-Ղևոնդյան, Արամ Նահապետի, 1928-1988 [խմբ.] | Համբարձումյան, Վազգեն Գուրգենի, 1948- [խմբ.] | Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001 [թարգմ., առաջաբ., ծանոթագր.].

Material type: Text Text; Literary form: Not fiction Language: Armenian Publisher: Երևան : Սովետական գրող, 1988Online access: Առաքել Դավրիժեցի, Պատմություն Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 9(c43) Ա 70 (5).

18.
Գրաբարի քերականութիւն / Վ.Դ. Առաքելեան; Խմբ.՝ Անդ. Կարապետեան, Ալ. Հակոբեան.

by Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001 | Կարապետյան, Անդրանիկ Սարգսի, 1948- [խմբ.] | Հակոբեան, Ալ [խմբ.].

Material type: Text Text; Literary form: Not fiction Language: Armenian Publisher: Երևան : Վիամիր, 2010Availability: Items available for loan: Brusov University LibraryCall number: 491.99-5 Ա 70 (1).

Powered by Koha