Your search returned 65 results. Subscribe to this search

|
1. Политика Великобритании в Армении и Закавказье в 1918-1920 гг. : Бремя белого человека

by Махмурян, Гаянэ Георгиевна. -- Национальная Академия наук Армении; Институт истории НАН РА

Material type: book Book Publisher: Ереван : Лусакн, 2002Other title: Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականությունը Հայաստանում և Անդրկովկասում 1918-1920 թթ. Ճերմակամորթ մարդու բեռը; The Policy of Great Britain in Armenia and Transcaucasia in 1918-1920. White Man's Burden.Availability: Items available for loan: Brusov University Library [3 М 36] (2).

2. Геноцид армян - преступление по международному праву

by Բարսեղով, Յուրի Գեորգիի. -- Союз армян России; Армянский институт международного права и политологии (Москва)

Material type: book Book Publisher: Москва : XX1 век - Согласие, 2000Other title: The Genocide of the Armenians a Crime under international Law.Availability: Items available for loan: Brusov University Library [347 Б 26] (1).

3. Дневник Закария Акулисского : [ Пер. с арм. ]

by Закарий Акулисский; Шахназарян, А. -- Академия наук СССР. Армянский филиал; Институт истории и материальной культуры Арм. фил. АН СССР

Material type: book Book Publisher: Ереван : Армфан , 1939Other title: Զաքարիա Ագուլեցու որագրությունը.Availability: Items available for loan: Brusov University Library [9(47.925) З 18] (1).

4. Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединения Восточной Армении к России

by Բալայան, Բորիս Պավելի; Восканян, В.К. -- Институт истории АН АрмССР

Material type: book Book Publisher: Ереван : Изд-во АН АрмССР , 1988Other title: Ռուս-իրանական պատերազմների և Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացման դիվանագիտական պատմությունը.Availability: Items available for loan: Brusov University Library [9:327 Б 20] (1).

5. Геноцид армян в Османской империи : Сборник документов и материалов

by Ներսիսյան, Մկրտիչ Գեղամի; Саакян, Р.Г.

Edition: 2-е изд., доп.Material type: book Book Publisher: Ереван : Айастан , 1982Availability: Items available for loan: Brusov University Library [9(с43) Г 34] (4).

6. Биайнили ( Урарту ) : Военно-полит. история и вопросы топонимики

by Հարությունյան, Նիկոլայ Վասիլի; Пиотровский, Борис Борисович. -- Институт археологии и этнографии АН Арм. ССР

Material type: book Book Publisher: Ереван : Изд-во АН АрмССР , 1970Other title: Բիայնիլի ( ՈՒրարտու ): Ռազմա-քաղաքական պատմությունը և տեղագրության հարցեր.Availability: Items available for loan: Brusov University Library [9(35) A 86] (2).

7. Армянская колония Григориополь

by Ананян, Жорес Амбарцумович. -- Институт истории АН Арм ССР

Material type: book Book Publisher: Ереван : Изд-во АН АрмССР , 1969Other title: Գրիգորիոպոլի հայկական գաղութը.Availability: Items available for loan: Brusov University Library [9(с43) А 64] (5). Items available for reference: Brusov University Library [9(с43) А 64] (1 ).

8. Армения, декабрь, 88

by Григорова, Л.Ф; Гаспарян, Ануш Аракеловна; Մանուկյան, Լևոն Խանաևի; Степанов, Н.П.

Material type: book Book Publisher: Ереван : Айастан , 1990Availability: Items available for loan: Brusov University Library [9(с43) А 83] (1).

9. Ани - столица средневековой Армении : История и судьба городища

by Հակոբյան, Թադևոս Խաչատուրի. -- Ереванский государственный университет

Material type: book Book Publisher: Ереван : Изд-во Ерев. ун-та, 1985Other title: Անի : Միջնադրյան Հայաստանի մայրաքաղաք.Availability: Items available for loan: Brusov University Library [9(с43) A 40] (2).

10. Потомки Хайка : Очерк истории и культуры Армении с древнейших времен до становления Третьей республики

by Սարգսյան, Գագիկ Խորենի; Խուդավերդյան, Կոնստանդին Սուրենի; Յուզբաշյան, Կարեն Մկրտչի.

Material type: book Book Publisher: Ереван : Арм.. энцикл., 1998Other title: Հայկ նահապետի ժառանգները : Ակնարկ հայոց պատմության և մշակույթի հնագույն ժամանակներից մինչև Երրորդ հանրապետության հաստատումը.Availability: Items available for loan: Brusov University Library [9(c43) C 20] (6).

11. Младотурки перед судом истории

by Կիրակոսյան, Ջոն Սահակի; Гасратян, Манвел Арсенович; Азатян, Генрих Геворкович; Казарян, Л.А; Симонян, С.П; Кондакчян, Раффи Погосович.

Material type: book Book Publisher: Ереван : Айастан, 1986Availability: Items available for loan: Brusov University Library [9(c43) K 43] (2).

12. Маштоц

by Մարտիրոսյան, Արտաշես Ազատի; Արևշատյան, Սեն Սուրենի. -- Матенадаран. Институт древних рукописей им. Маштоца при Совете Министров АрмССР

Material type: book Book; Format: print Publisher: Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1988Other title: Մաշտոց.Availability: Items available for loan: Brusov University Library [8(с)Арм M 38] (3).

13. Лига наций, армянский вопрос и Республика Армения

by Махмурян, Гаянэ Георгиевна. -- НАН РА, Институт истории

Material type: book Book Publisher: Ереван : Артагерс , 1999Other title: Ազգերի լիգան, հայկական հարցն ու Հայաստանի հանրապետությունը; The League of nations, the Armenian question and the Republic of Armenia.Availability: Items available for loan: Brusov University Library [9(C43) М 36] (2).

14. Летопись исторических судеб армянского народа

by Брюсов, Валерий Яковлевич; Ղանալանյան, Հովհաննես Տիգրանի; Брюсова, Иоанна; Ильинский, Александр.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: Ереван : Айастан , 1989Availability: Items available for loan: Brusov University Library [9(c43) Б 89] (6).

15. История Киликийского армянского государства и права / XI - XIV вв

by Սուքիասյան, Ալեքսեյ Գրիգորի; Բաշինջաղյան, Զաքար Գևորգի. -- Ереванский государственный университет

Material type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Ереван : Митк, 1969Other title: Կիլիկիայի հայկական պետության և իրավունքի պատմություն /XI - XIV դարեր /.Availability: Items available for loan: Brusov University Library [9(C43) C 89] (2).

16. "История Армении" Мовсеса Хоренаци

by Սարգսյան, Գագիկ Խորենի.

Material type: book Book Publisher: Ереван : ЕГУ , 1991Availability: Items available for loan: Brusov University Library [9(c43) С 20] (2).

17. История Армении

by Абаза, Виктор Афанасьевич; Մուրադյան, Պարույր Մամբրեի. -- Арменоведческое благотворительное общество

Edition: Репринт. воспроизв. изд. 1888 г.Material type: book Book Publisher: Ереван : Гркери ашхар , 1990Availability: Items available for loan: Brusov University Library [941(479.25) А 13] (1).

18. Джамбр : Памятная книга, зерцало и сборник всех обстоятельств святого престола Эчмиадзина и окрестных монастырей

by Симеон Ереванци; Մալխասյանց, Ստեփանոս Սարգսի; Арутюнян, П. Т.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Москва : Изд-во вост. лит. , 1958Availability: Items available for loan: Brusov University Library [9(с43 С 37] (1).

19. Армения под властью Надир-шаха

by Тер-Мкртичян, Лоретта Христофоровна; Кусикьян, И. К. -- Институт народов Азии АН СССР

Material type: book Book; Format: print Publisher: Москва : Изд-во вост. лит. , 1963Availability: Items available for loan: Brusov University Library [9(c43) Т 35] (4).

20. Русская художественная литература и геноцид армян

by Ամիրխանյան, Միքայել Դավթի; Саакян, Р.Г.

Edition: 2-е изд., расшир.Material type: book Book; Format: print Publisher: Ереван : Айастан, 1990Availability: Items available for loan: Brusov University Library [891.7.09 A 62] (1).

Powered by Koha